top of page
Search
  • İnqilab Şahbazov

Özünüzü yormayın - hazır ''material'' var


İstər sosial, istərsə də bir çox humanitar elmlərdə indekslər və şkalalardan dən istifadə edilir. Bu qısa mətndə təqdim edilən bir sıra indeks və şkalalar sosial elmlərdə geniş istifadə edilir və zamanın sınağından çıxıb. Təbii ki, onları müəyyən dərəcədə lokal kontekstə uyğunlaşdırmaq imkanınız var. Bir də ki, ingilis dilini bilmək lazımdır.


- Cambridge Social Interaction and Stratification Scales

- National Statistics Socio-Economic Classification

- Great British Class Survey

- World Values Survey

- The Trust Index by Edelman

- British Social Attitudes Survey

- Crime Survey for England and Wales

- English Indices of Deprivation

- The British Election Study

- General Social Survey (GSS)

- National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)

69 views0 comments
Post: Blog2 Post
bottom of page